• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
  • اِلخَميس ١٢ شعبان ١٤٤۰
  • Thursday, April 18, 2019
کلیدواژه: 40894
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۳ ارديبهشت، ساعت 02:22
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۲/۲۳
استرس شغلی

استرس شغلی

استرس 
"استرس" یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی کنونی است و گریز از آن امکان پذیر نیست. . ضرورتی ندارد که استرس به تمامی از زندگی حذف شود، اما استرس زیاد  نظام و سیستم تعادل بدن را به هم می ریزد و کارایی مطلوب را دچار اختلال می سازد. تنها راه مقابله با استرس، مدیریت آن است که به شدت مورد توجه صاحبنظران بوده و کنفرانس ها و سمینارهای متعدد را در جهان به خود اختصاص داده است.
استرس شغلی:
استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. به بیان دیگر استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود. دراین تعریف چند نکته نهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است(کار آزموده است یا تازه کار) ، میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است.

نشانه های استرس شغلی چیست؟
نشانه های روانی:
آن دسته از مشکلهای عاطفی و شناختی هستند که براثر ناراحتی های ناشی از استرس شتغلی بروز می کنند. نارضایتی از شغل یکی از رایجترین پیامدهای استرس شغلی است. شخصتی که از شغل ختود ناراضی استت با بی میلی و با تأخیر به سرکار خود می آید و برای اینکه کارش را به خوبی انجام دهد دلیل چندانی نمی بیند. دیگرنشانه های روانی عبارت اند از: افسردگی ، اضطراب ، ملالت ، احساس ناکامی ، انزوا و بیزاری.
نشانه های جسمانی:
این نشانه ها را مشکلتر می توان تشخیص داد زیرا در حالی که شرایط کاری معینی با بیماریها و ناراحتی های جسمانی معینی همراه است، اما دشوار می توان فهمید که این ناخوشی ها تا چه اندازه صرفاً معلول شغل و چه اندازه نتیجه دیگر جنبه های زندگی شخص است.
با این حال شواهد و مدارک پژوهشی نشتان داده انتد که همواره رابطه ای بین استرس شغلی و نشانه ها وبیماریهای جسمانی وجود دارد.
یکی از عمومی ترین نشانه های بیماری جسمانی مرتبط با استرس شغلی بیماریهای قلبی – عروقی است.
نشانه های رفتاری:
به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است. این دسته شامل رفتارهایی است مثتل خودداری از کار کردن ، مصرف مشروبات الکلی و دارو ، پرخوری یا بی اشتهایی ، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده و به طور کل مشکلهای میان فردی.

دسته دوم از نشانه های رفتاری پیامدش به سازمان یا تشکیلات اداری برمی گردد، از جمله غیبت از کار ، رها کردن شغل ، افزایش حادثه های ناشی از کار و فقدان بهره وری.

از توان افتادگی (یا بریدن) چه بستگی با استرس شغلی دارد؟
واژه از توان افتادگی اصطلاح چندان رایجی است که بسیاری افراد ، آن را با استرس شغلی یک پدیده می پندارند. از توان افتادگی خود یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپدیر استرس شغلی است و مادامی که این استرس ازمیان برداشته نشود ، همچنان ادامه خواهد داشت.
از توان افتادگی سه وجه دارد:
فرسودگی جسمانی
  فرسودگی عاطفی
فرسودگی روانی
هزینه های ناشی از استرس شغلی:
هزینه هایی که استرس های شغلی ایجاد می کند سنگین است ولی تعیین میزان دقیق آن دشوار است .این گفته از دو نظر درست است، یعنی با آنکه رسیدن به میزان دقیق هزینه های مرتبط با استرس شغلی به سبب پیچیدگی آن عملی نیست ، با این حال می توانیم به داده های تردید ناپذیری در این خصوص دست یابیم. اگر به استرس شغلی از جنبه واکنشی که فرد در برابر شرایط شغلی از خود نشان می دهد نگاه کنیم می بینیم که اطلاعات و آمارهایی وجود دارند که آثار واکنشهای عاطفی و رفتاری رایج را با عدد و رقم نشان می دهند.

منبع: کتاب استرس شغلی
تالیف : رندال راس / الیزابت آلمایر
ترجمه : غلامرضا خواجه پور

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha